Rensning

Skru karburatoren af og adskil den. Både tomgangsdyssen og hoveddyssen kan forsigtigt skrues ud med en skruetrækker. Så er de nemmere at rense. Rens tomgangsdyssen med et hår fra en stålbørste. Hvis du har en ultralydsrenser, kan du rense karburatorens dele i den. Blæs karburatoren igennem med trykluft, hvis du har det til rådighed.

Du skal også rense de to lodrette huller i bunden af blandingskammeret, som har med tomgangen at gøre.

Nålestemplet skal spændes med skruen (10102), så det går 1 mm ind i gasstemplet og strålenålens længde skal være 28,5 - 30 mm fra bunden af nålestemplet til nålespidsen. Nålens længde kan justeres ved at banke den længere ind eller ud i nålestemplet.

 

Benzinforbrug / justering af gas- og nålestempel

En Nimbus solomotorcykel bør kun køre ca. 20 km/l - og en sidevognsmaskine ca. 15 km/l.

Hvis din Nimbus kører for langt på literen, kan du øge benzinforbruget ved at afkorte strålenålen fra f. eks. 30 mm til 29 mm. Hvis det ikke er nok, kan du spænde skruen 10102 en halv omgang ind, hvilket giver en mere fed blanding.

 

Luftfilter

Rens luftfiltret i petroleum. Når det er tørt, dyp luftfiltret i tynd olie.

 

Normal justering af karburatoren

 

Motoren skal være varm.

  • Indstil skruen på gaskablet (bowdenkablet) ved topdækslet i karburatoren, så der er lidt frigang på gashåndtaget.
  • Du skal skrue justerskruen til gasstemplet (stilleskruen) 8578 helt i bund og derefter 1 1/2 omgang ud igen. Når du herefter skruer justerskruen/stilleskruen indad bliver blandingen federe, og udad bliver den mere mager.
  • Tjek skruen (7496) som passer ind i styrerillen på gasstemplet. Stemplet må ikke kunne dreje rundt.
  • Skru luftskruen (8569) ved tomgangsdysen helt i bund og 1 1/2 omgange ud igen. Når du herefter skruer luftskruen indad bliver blandingen federe, og udad bliver den mere mager.

 

 

  

Danmarks Nimbus Touring fik i 1982 Fisker & Nielsens tilladelse til at trykke og mangfoldiggøre firmaets materiale vedrørende Nimbus.

 

Med hensyn til produktionstegninger var det en forudsætning, at de blev mærket “Uden ansvar for A/S Fisker & Nielsen”.

 

F&N, hkj