Knikser også kaldet knikserkontakten, kontaktsættet eller platinsættet. En ny knikser kan være beskyttet af en hinde fra fabrikanten. Det bevirker, at der ikke er forbindelse mellem kontaktfladerne. Disse kontaktflader er under nævnte hinde belagt med et tyndt lag wolfram. For ikke at beskadige laget af wolfram, kan du rense med fortynder, benzin eller sprit.
Da wolfram er dyrt, kommer der kun et tyndt lag på kontaktfladerne. Pas derfor på med at bruge slibepapir til at rense kontaktfladerne. Det kan skade det tynde wolframlag og ødelægge knikseren.

Du kan tjekke om der er gennemgang i kontaktsættet med et ohmmeter.

Wolfram er det metal, der har det højeste smeltepunkt 3.400oC, og det metal der udvider sig mindst ved opvarmning. Det blev brugt i glødetråden i de gamle elektriske pærer. 

Ved max motoromdrejninger på 4.500 omdr./min. kører knastakslen det halve altså 2.250 omdr./min. Afbryderfirkantens 4 knaster åbner og lukker knikserkontakten 2.250 x 4= 9.000 gange i minuttet, dvs. 150 gange i sekundet.

Justering

Drej motoren med kickstarteren hen på en af knasterne på afbryderfirkanten (7400), hvor knasten åbner platinerne maksimalt. Pres fordelerskålen mod kamakselhuset. Stillepladen på fordelerskålen skal stå midt mellem T og S.

Knikserkontakten indstilles med en åbning på 0,7 mm. Nogle mener, at åbningen skal være mindre mellem 0,35 og 0,4 mm så knikserkontakten er lukket i længere tid. Dermed bliver der opbygget et større magnetfelt i tændspolen, en større højspænding og en kraftigere gnist i tændrøret. 

Du løsner den nederste fastspændingsskrue (7399), der holder knikserkontakten og justerer åbningen mellem platinerne med den øverste ekscenterskrue (7398).

Herefter strammer du den nederste skrue igen. Kontroller afstanden mellem platinerne igen, når monteringsskruen til stillepladen er spændt fast.

Platinafstands forhold til tænding

Større platinafstand giver tidligere tændingstidspunkt, og mindre afstand giver senere tænding.

Vedligeholdelse

Hvis platinerne er snavsede eller olierede skaber det øget modstand i tændspolens lavspændingsspole, hvilket giver en lavere højspændt induktionsstrøm i tændspolens højspændingsspole og dermed en dårligere gnist.