Forlys 6v - 35/35w BA20d

Positionslys 6v - 3w BA9s

Speedometerlys 6v - 1,2w BA7s

Baglys 6v - 5w BA15s

Stoplys 6v - 15w BA15s

 

BA=bajonet (der sidder to stifter på pærens sokkel, som passer til fatningen)

tallene 20,9,7,15 står for diameteren på pærens sokkel målt i mm

s=single (et kontaktpunkt)

d=double (to kontaktpunkter)