Lufthullet i benzindækslet må ikke være tilstoppet.  

Hvis hullet er stoppet, kan benzinen ikke kan løbe frit til karburatoren - og motoren vil køre ujævnt.